Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. OTHMANOVÁ, Soňa. Prebishova-Singerova hypotéza a cenový vývoj primárnych komodít. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 244-251.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0