Košík

  1. MATOŠKOVÁ, Dagmar. Význam priameho predaja z farmy a jeho vplyv na agrárnu zamestnanosť. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2011. ISSN 1335-6186, 2011, roč. 11, č. 3, s. 32-40.
    článok

    článok