Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TÁNCOŠOVÁ, Judita - ŠVECOVÁ, Silvia. Vplyv priamych zahraničných investícií na prekonávanie regionálnych disparít po vstupe Slovenska do EÚ. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2011. ISSN 1335-6186, 2011, roč. 11, č. 4, s. 11-16.
    článok

    článok