Košík

  1. 2008 ,č. 261-280. Úradný vestník Európskej únie : séria L : právne predpisy. Luxembourg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2008. Vychádza podľa potreby. ISSN 1725-5147 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    časopis

    časopis