Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Systém celoživotného vzdelávania v odbore inžinierska pedagogika v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách Európskej únie. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 541-547.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0