Košík

  1. BREZOVSKÝ, Jozef. V slovenských obchodoch je málo domácich potravín. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2011. ISSN 1805-0549, september-október 2011, roč. 1, č. 1, s. 22.
    článok

    článok