Košík

  1. HUSÁROVÁ, Stanislava. Subjektivizmus pri voľbe zásad bilančnej politiky a jeho vplyv na verný a pravdivý obraz podniku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 2, s. 160-162.
    článok

    článok