Košík

  1. STRIČÍK, Michal. Vývoj počtu podnikateľských subjektov podľa právnej formy. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, s. [1-5]. VEGA 1/0641/10.
    článok

    článok