Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MESÁROŠOVÁ, Margita - MESÁROŠ, Peter. Kompetencie a ich význam vo vzdelávaní a povolaní. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 5-16.
    článok

    článok