Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BAŠISTOVÁ, Alena - HAKULINOVÁ, Alena - ČULENOVÁ, Ivana. Rozvoj vybraných kľúčových kompetencií. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 17-31.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0