Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FERENCOVÁ, Martina - BAŠISTOVÁ, Alena. Požiadavky praxe na kompetencie absolventov vybraných vysokých škôl. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 33-42. VEGA 1/0425/10.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0