Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ROMANOVÁ, Daniela - GIRGOŠKOVÁ, Mária. Nové aspekty výrobných faktorov v súčasnej ekonomike. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 95-102.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0