Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. [Vybrané oblasti sociálnej prevencie]. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 103. Recenzia na: Vybrané oblasti sociálnej prevencie / Alena Bašistová, Monika Ponevská. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o., 2010. - ISBN 978-80-89383-11-5.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0