Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ANTAL, J. Koncepcia a realizácia Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2012. ISSN 0322-886X, 2012, roč. 55, č. 3-4, s. 12-13.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0