Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. JANKELOVÁ, Nadežda. Triky a tipy pre úspešného manažéra 3 : stanovte si dosiahnuteľný a realistický cieľ. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1338-564X, 30.4.2012, [s. 1] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/triky-a-tipy-pre-uspesneho-manazera-3-diel-stanovte-si-dosiahnutelny-a-realisticky-ciel-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbcDxn9Nlah4i/?query=triky+a+tipy+pre+%FAspe%B9n%E9ho+mana%BE%E9ra%3A+3+diel&serp=1>
    článok

    článok