Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. STANEK, Vojtech - HOLKOVÁ, Vieroslava. Finančné zdroje v zdravotníctve, vývoj súkromných zdrojov. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2012 : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 31.5.2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3428-4, s. [1-6]. VEGA 1/0570/11.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0