Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SVOREŇOVÁ, Katarína. Motivácia v dobrovoľníctve. In Scientia Iuventa 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, 8. jún 2012. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0362-6, s. [1-9].
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0