Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ZUBAĽOVÁ, Alena - GERULOVÁ, Lukrécia - GEŠKO, Martin. Daňové teórie a ich využitie v praxi : daňová teória a politika II. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 198 s. [12,93 AH]. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/NspaoSzoSv> ISBN 978-80-8078-487-4. [Počet ex. : 17, z toho voľných 10, prezenčne 3]
  Odznačiť vybrané:   0