Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 6x ročne. ISSN 1802-5854. Dostupné na : https://www.vupsv.cz/casopis/
    časopis

    časopis

  Odznačiť vybrané:   0