Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. WOLTEMAR, Richard - FABUŠ, Michal. Investičné a obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a krajinami MERCOSUR-u. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 155-165. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0159485/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_06.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0