Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SUNTINGEROVÁ, Ľudmila. Manažérska profesia v kontextoch kreativity. In Manažment, teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Liptovský Mikuláš, 28.-30. septembra 2011. - Liptovský Mikuláš : Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. ISBN 978-80-8040-427-7, s. 390-395.
    článok

    článok