Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. OŠKOVÁ, Silvia. Aktívne starnutie - súčasný stav a výzvy. In Determinanty sociálneho rozvoja "Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov" : recenzovaný zborník príspevkov : X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 24.-25. máj 2012. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici : Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0400-5, s. [1-6]. VEGA 1/0330/11, ITMS 26240120032.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0