Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LITTVOVÁ, Zuzana. Recenzia na Finančný výkladový slovník. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2012. ISSN 1335-1044, 2012, roč. 18, č. 4, s. 21. Recenzia na: Finančný slovník : výkladový / Karol Vlachynský a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - ISBN 978-80-8078-469-0.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0