Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HUSÁKOVÁ, Mária - OŠKOVÁ, Silvia. Sociálne charakteristiky rómskej populácie v Slovenskej republike. In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. ISSN 1804-9095, 2012, roč. 6, s. 46-55. ITMS 26240120032.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0