Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Využitie procesného modelovania v riadení ľudských zdrojov. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-5].
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0