Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : komentár. 2. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 995 s. APVV-0340-10. ISBN 978-80-8078-434-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odznačiť vybrané:   0