Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BRIGHTON, Denisa. Riadenie komercializácie technológií a poznatkov na univerzitách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. ISSN 1335-5864, 2012, roč. 23, č. 4, s. 3-11.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0