Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. URBANOVÁ, Terézia. Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 3, s. 11-44.
    článok

    článok