Košík

  1. FEKETE, Pavol. Očakávateľné podmienky v poľnohospodárstve nových členských krajín po roku 2013. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012. ISSN 1338-6336, 2012, roč. 12, č. 1, s. 102-112.
    článok

    článok