Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BAČIŠIN, Vladimír. Opatrenia proti daňovým rajom. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2013]. ISBN 978-80-225-3616-5, [S. 1-4] CD-ROM. ITMS 26240120032.
    článok

    článok