Košík

  1. PREKOPOVÁ, Martina. ERDF ako nástroj regionálneho rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2013. 77 s.
    kniha

    kniha