Košík

  1. ŠKVORÁKOVÁ, Monika. Využitie geocachingu v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Plesník. Bratislava, 2013. 89 s.
    kniha

    kniha