Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KORMÚTHOVÁ, Viera. Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacej právomoci vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Thomasová. Bratislava, 2013. 52 s.
    kniha

    kniha