Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HORVÁT, Peter - KÖNIG, Brian - OSTRIHOŇ, Filip. Porovnanie výkonnosti spoločností tvoriacich Index Dow Jones Industrial Average. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi X : zborník príspevkov zo seminára : 29. – 31. máj 2013, Čingov – Slovenský raj. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3646-2, [S. 1-6]. IGMP I-13-107-00.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0