Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LABSKÁ, Helena - RICHTEROVÁ, Kornélia. Seniori a humor v reklame. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 348-363, CD-ROM. VEGA 1/00612/12.
    článok

    článok