Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KOPKÁŠ, Peter. Akcie Marie Sklodowska Curie v programe Horizont 2020 (2014-2020). In SCOPE : enewsletter o 7. rámcovom programe EÚ. - Bratislava : Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), 2013. ISSN [nemá], 2013, č. 2, s. 19, [1 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.7rp.sk/fileadmin/user_upload/newsletter/SCOPE-II-2013.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0