Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Určenie ukazovateľa produkcie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových, platových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag DasHöfer, 2013. ISSN 1336-9377, 11. septembra 2013, č. 9, s. 5-7.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0