Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice s účinnosťou od 1.1.2014. In Účtovníctvo a dane profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651, 7.10.2013, [s. 1-2], [5,05 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.uad.sk/33/novela-zakona-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-s-ucinnostou-od-1-1-2014-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2-405-MS56h1P/?query=novela+z%E1kona+o+pou%BE%EDvan%ED+elektronickej+registra%E8nej+pokladnice+s+%FA%E8innos%BBou+od+1.1.2014&serp=1>
    článok

    článok