Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PLÁVKOVÁ, Oľga. Starnutie populácie a problémy spolužitia v európskej súčasnosti. In Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii : zborník referátov z Výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá sa konala dňa 13. apríla 2012, [v Bratislave]. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2013. ISBN 978-80-85447-21-7, s. 175-187 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.sociologia.eu.sk/wp-content/uploads/2013/10/Vyrocna-konferencia-2012-zbornik.pdf>
    článok

    článok