Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Význam teórie ľudského kapitálu pre makroekonomickú analýzu. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3682-0, s. [1-7] CD-ROM. ITMS 26240120032.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0