Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SOVÍKOVÁ, Daniela. Výkonnosť slovenskej ekonomiky a jej korelácia s výkonnosťou podnikovej sféry. In Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0396/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3782-7, s. 13-17. VEGA 1/0396/13.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0