Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ORBÁNOVÁ, Darina. Význam znalostí v novej ekonomike. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 321-325 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0