Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Mikroekonomická analýza modelu cenovej diferenciácie produkcie monopolu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 17-32.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0