Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KAREŠ, Ladislav - KRŠÍKOVÁ, Veronika. Elektronické obchodovanie, resp. postup audítora pri overovaní finančných výkazov účtovnej jednotky realizujúcej svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom počítačovej siete. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 59-72. VEGA 1/0069/13.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0