Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KOTLEBOVÁ, Eva - LÁSKA, Ivan. Bayesovský prístup k bodovému odhadu pravdepodobnosti poistnej udalosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 101-112. VEGA 1/0271/13.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0