Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LABUDOVÁ, Viera. Data mining using SAS enterprise miner. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 125-142. VEGA 1/0761/12, VEGA 1/0127/11.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0