Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. POLÁK, Peter. Porovnanie inovačnej politiky ako súčasti hospodárskej politiky vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Luchava Havettová. Bratislava, 2014. 40 s.
    kniha

    kniha