Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Deminutíva v slovenčine a španielčine. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 165-174.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0