Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. JOBBÁGYOVÁ, Bibiana. Vlastné imanie – účtová trieda 4. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197, 2014, roč. 9, č. 11, s. 19-23.
    článok

    článok