Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Porovnanie výšky poplatkov za skládkovanie komunálneho odpadu v Európskej únii. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2014. ISSN 1335-7808, 2014, roč. 14, č. 10, s. 24-29.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0